Přihlásit se

Osoba: Jiří Drahoš, JK Gallop Moravia, z.s. (MH0238), H, F1819

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty