Přihlásit se

Osoba: Miloslav Příhoda, Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno (MF0292), F, F1976

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
C
Stříbrný výkonnostní odznak - všestrannost

Koně

Subjekty