Přihlásit se

Osoba: Jakub Petrus, JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150), F, F2435

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty