Přihlásit se

Osoba: Stanislav Drápal, Stáj Drápal z.s. (MG0043), G, F2480

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty