Přihlásit se

Osoba: Stanislav Drápal, Stáj Drápal z.s. (MG0043), G, F2480

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Stáj Drápal z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty