Přihlásit se

Osoba: Kristýna Dostálová, Hradecký jezdecký klub z.s. (MF0025), F, F2831

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
C
Bronzový výkonnostní odznak - všestrannost

Koně

Subjekty