Přihlásit se

Osoba: Karel Nývlt, JK Nývlt Team z. s. (MF0464), F, F2853

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení
A
Zlatý výkonnostní odznak - spřežení
Role v JIS
Korespondent
JK Nývlt Team z. s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty