Přihlásit se

Osoba: Jan Kadlec, Jezdecký klub Panská lícha z.s. (MG0061), G, F2979

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 2/2
Garant - ZZVJ - 10/11
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Jezdecký klub Panská lícha z.s. - korespondent, jezdec

Koně

Subjekty