Přihlásit se

Osoba: Marek Fassati, EQUICENTRUM - Jaroměř (MF0289), F, F3816

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
EQUICENTRUM - Jaroměř - jezdec

Koně

Subjekty