Přihlásit se

Osoba: Veronika Sloupská, JK Dvůr Nové Zámky, z. s. (MH0290), H, F3840

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Dvůr Nové Zámky, z. s. - jezdec
Oblíbené závody (30)

Koně

Subjekty