Přihlásit se

Osoba: Anna Šolcová, Jezdecký spolek Mnětice (MF0407), F, F3919

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (19)

Koně

Subjekty