Přihlásit se

Osoba: Tereza Lipavská, JK For Riders Team z.s. (MF0418), F, F3936

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraSportovní odznak pony

Koně

Subjekty