Přihlásit se

Osoba: Václav ml. Šmatolán, JK Šmaspol Hořice (MR0021), R, F3952

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty