Přihlásit se

Osoba: Matouš Kořínek, Stáj Nový Dvůr (MF0144), F, F4100

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty