Přihlásit se

Osoba: Matouš Kořínek, Stáj Nový Dvůr (MF0144), F, F4100

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty