Přihlásit se

Osoba: Antonie Pilátová, EquiSchool, z.s. (MB0493), B, F4281

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty