Přihlásit se

Osoba: Anna Procházková, Master Horse Club s.r.o. (MA0283), A, F4333

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Master Horse Club s.r.o. - jezdec

Koně

Subjekty