Přihlásit se

Osoba: Kateřina ml. Perthenová, Stáj Perthen z.s. (MF0413), F, F4356

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty