Přihlásit se

Osoba: Josefína Černá, None (), , F4398

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Oblíbené závody (14)

Koně

Subjekty