Přihlásit se

Osoba: Petr Kuba, Sportovní stáj Kentaur (MG0182), G, G0255

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Sportovní stáj Kentaur - korespondent

Koně

Subjekty