Přihlásit se

Osoba: Lenka Ševčíková Melichar, Jezdecký klub Murhof Jesenec,z.s. (ML0039), L, G0264

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 4/4
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Murhof Jesenec,z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty