Přihlásit se

Osoba: Kateřina Sklenská, JK Opatský Mlýn z. s. (MV0122), V, G0278

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Spřežení
Garant - ZZVJ - 7/7
A
Zlatý výkonnostní odznak - spřežení
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty