Přihlásit se

Osoba: Dana Kuřitková, JO SKP Kometa Brno z.s. (MG0131), G, G0323

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Specialista
Rozhodčí - Skoky, Specialista
Rozhodčí - Všestrannost, Národní
Steward - Drezura, Národní
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Vzdělávání - Hlavní zkušební komisař
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Zobrazení celých profilů, Hlavní komisař
JO SKP Kometa Brno z.s. - korespondent
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty