Přihlásit se

Osoba: Eva Pavlíková, Stáj Boškůvky (MG0286), G, G0417

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Boškůvky - jezdec

Koně

Subjekty