Přihlásit se

Osoba: Radek Škodík, TJ Albion (MG0241), G, G0527

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
TJ Albion - korespondent
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty