Přihlásit se

Osoba: Jana Tomišková, JK Fany Hostěnice (MG0222), G, G0706

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Steward - Voltiž, Mezinárodní
Steward - Voltiž, Národní
Vzdělávání - Školitel, Voltiže
Garant - Závěrečné zkoušky Trenér II. - 1/1
V
Stříbrný výkonnostní odznak - voltiž
Role v JIS
Korespondent
JK Fany Hostěnice - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty