Přihlásit se

Osoba: Jana Jarková, JK HANÁ, z.s. (ML0012), L, G0732

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JK HANÁ, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty