Přihlásit se

Osoba: Milan Jílek, Jezdecký klub Farma Blahutovice (MH0344), H, G0807

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Jezdecký klub Farma Blahutovice - statutární zástupce

Koně

Subjekty