Přihlásit se

Osoba: Kamila Kociánová, Jezdecký klub Panská lícha z.s. (MG0061), G, G0882

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/3
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty