Přihlásit se

Osoba: Radek Vrzal, Radek Vrzal (ML0137), L, G0958

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Radek Vrzal - statutární zástupce

Koně

Subjekty