Přihlásit se

Osoba: Lukáš Létal, JK Victoria Bříšťany z.s. (MF0227), F, G1066

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Základní
Rozhodčí - Všestrannost, Základní
C
Stříbrný výkonnostní odznak - všestrannost

Koně

Subjekty