Přihlásit se

Osoba: Roman Zvěřina, TJ Equiklub Třebíč (MG0193), G, G1207

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
C
Stříbrný výkonnostní odznak - všestrannost
Role v JIS
Korespondent
TJ Equiklub Třebíč - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty