Přihlásit se

Osoba: Jana Coufalíková, JK COUFALÍK z.s. (MH0413), H, G1351

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty