Přihlásit se

Osoba: Marcela Podsedníková, JK Osada Lípa (MG0009), G, G1399

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec, Sportovní zástupce
JK Osada Lípa - jezdec, sportovní zástupce, korespondent

Koně

Subjekty