Přihlásit se

Osoba: Marcela Podsedníková, JK Osada Lípa (MG0009), G, G1399

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty