Přihlásit se

Osoba: Pavel Holešovský, STÁJ PHARLAP (MH0351), H, G1479

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Garant - ZZVJ - 8/9
Role v JIS
Korespondent
STÁJ PHARLAP - korespondent

Koně

Subjekty