Přihlásit se

Osoba: Tomáš Daněk, Jezdecké centrum Equality (ML0152), L, G1608

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty