Přihlásit se

Osoba: Martina Boková, PEDAG Equi Team, z.s. (MG0302), G, G1660

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
PEDAG Equi Team, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty