Přihlásit se

Osoba: Ivana Hanáková, Jezdecký klub Slovácko (MG0281), G, G1715

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Slovácko - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (20)

Koně

Subjekty