Přihlásit se

Osoba: Zdeněk Jarka, JK HANÁ, z.s. (ML0012), L, G1746

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty