Přihlásit se

Osoba: Petr Rektořík, JK HANÁ, z.s. (ML0012), L, G1753

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
JK HANÁ, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty