Přihlásit se

Osoba: Kateřina Horáčková, JK Team Noskov (MB0111), B, G1815

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Voltiž, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty