Přihlásit se

Osoba: Gabriela Staňová, Jezdecké stáje FRESTA Brno (MG0300), G, G2000

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty