Přihlásit se

Osoba: Martin Kliner, JS Monty, z.s. (MG0027), G, G2002

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JS Monty, z.s. - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty