Přihlásit se

Osoba: Kamila Kupcová, Sportovní klub Borová, z.s (MC0215), C, G2007

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
DS
Stříbrný výkonnostní odznak - drezuraStříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty