Přihlásit se

Osoba: Kamila Fyrbach Kupcová, Sportovní klub Borová, z.s (MC0215), C, G2007

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
DS
Stříbrný výkonnostní odznak - drezuraStříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Sportovní klub Borová, z.s - jezdec

Koně

Subjekty