Přihlásit se

Osoba: Veronika Jelínková, JK Sever Brno (MG0156), G, G2210

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Pony, Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
JK Sever Brno - korespondent, jezdec
Oblíbené závody (95)

Koně

Subjekty