Přihlásit se

Osoba: Petr Vlašic, Ranč Ladná (MG0248), G, G2339

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spolujezdec spřežení, Všeobecná
Rozhodčí - Spřežení, Základní
Stavitel - Spřežení, Stavitel parkurů a tratí
A
Stříbrný výkonnostní odznak - spřežení
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Ranč Ladná - korespondent, statutární zástupce, jezdec

Koně

Subjekty