Přihlásit se

Osoba: Lubomír Hlavenka, JK Mikulov (MG0170), G, G2608

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Spřežení
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
JK Mikulov - korespondent, jezdec

Koně

Subjekty