Přihlásit se

Osoba: Miroslava Daňková, Jezdecké centrum Equality (ML0152), L, G2613

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty