Přihlásit se

Osoba: Jan Nesvačil, Jezdecký klub Moravský Krumlov (MG0064), G, G2737

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení
A
Bronzový výkonnostní odznak - spřežení
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Moravský Krumlov - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty