Přihlásit se

Osoba: Barbora Matyášová, JK Stará Pošta Austerlitz (MH0429), H, G2861

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
JK Stará Pošta Austerlitz - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty