Přihlásit se

Osoba: Lucie Húsková, JK Ranch u cesty, z.s. (MG0296), G, G2928

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 0/1
C
Bronzový výkonnostní odznak - všestrannost

Koně

Subjekty