Přihlásit se

Osoba: Klára Vaňková, Jezdecký klub Jakubov, z. s. (MV0119), V, G2955

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty